CONTACT O/K dysponuje stosownymi pozwoleniami i dopuszczeniami w zakresie ochrony informacji niejawnych. W naszej firmie funkcjonuje Pion Ochrony. Posiadamy Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia upoważniające do dostępu do informacji niejawnych.
Nasi pracownicy posiadają poświadczenia bezpieczeństwa osobowego, przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych i wymagane licencje.

W ramach naszych uprawnień realizujemy zabezpieczenia elektroniczne, zapewniamy bezpieczeństwo teleinformatyczne i kompleksowo wyposażamy pomieszczenia kancelarii tajnych i inne pomieszczenia specjalne.